top of page
Acupuncture old book

Mitä on klassinen akupunktio?

Klassisen akupunktion juuret ovat vanhassa kiinalaisessa luonnontieteessä, joka on syntynyt tuhansien vuosien aikana luonnonilmiöiden ja ihmiskehon tarkkailun tuloksena. Klassisessa akupunktiossa on paljon yhteneväisyyyksiä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen (PKL). Klassisen akupunktion painotusalueisiin kuuluu Wu Yun Liu Qi (5 Vaihetta, 6 Qi:tä)- teoria. syntyivät mm. käsitteet Yin-Yang ja Viisi Vaihetta. Yin ja Yang kuvaavat olomuodon kahta ääripäätä ja niiden vuorovaikutusta. Luonnossa Yin-Yang on nähtävissä esimerkiksi aktiivisuuden ja levon, laajenemisen ja supistumisen tai kasvun ja kuihtumisen vuorotteluna.

Kiinalaiseeen lääketieteeseen kuuluu monenlaisia hoitoperinteitä, joilla on omat painotusalueensa ja hoitotyylinsä. Klassisen akupunktion ominaispiirteisiin kuuluu mm. ääreis- eli distaalipisteiden käyttö. Nämä pisteet sijaitsevat käsissä ja jaloissa, joissa Qi:n (elämänenergian) virtaus on dynaamista ja pinnallista, jolloin siihen pystytään vaikuttamaan tehokkaasti. Klassisessa akupunktiossa huomioidaan myös luonnossa ja potilaassa vaikuttavat vuoden, kuukauden ja päivän energiat Stems & Branches- teorian kautta. Teoria auttaa ymmärtämään elinjärjestelmän sisäisiä riippuvuussuhteita ja mahdollistaa hoidot syvällä, yksilöllisellä tasolla sekä energiajärjestelmän tasapainottamisen suhteessa ympäristöön. Ihmisellä, joka on syntynyt esimerkiksi Maa-elementin hallitsemaan aikaan, voi olla taipumusta kerätä liikaa Limaa elimistöönsä, jolloin energiakierto häiriintyy. Oireina voi olla hitautta, paikoilleen jumittumista ja liiallista ajattelua. Voimakas Puu-elementti taas voi tuoda liiallista toiminnallisuutta ja kärsimättömyyttä.

Akupunktiossa näitä taipumuksia voidaan tasapainottaa toiseen elementtiin kuuluvien energiakanavien avulla.

Kiinalaisen pulssidiagnostiikka on tärkeä osa hoito, sillä pulssi antaa syventävää tietoa kehon ja sisäelinten tilanteesta ja mahdollistaa tarkan sekä yksilöllisen hoidon. Pulssissa tuntuvat usein myös sellaiset oireet tai lääkitys, joista asiakas ei ole muistanut kertoa.

bottom of page