top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 pykälän ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Acupuncture & Sound Y-tunnus 2803599-3

 

Yhteystiedot

Akupunktioklinikka, Kivenlahdenkatu 3, 02320 Espoo

040-5307925

birgitta.s.lehtinen@gmail.com

 

Yhteyshenkilö

Birgitta Lehtinen

 

Rekisterin nimi 

Acupuncture & Sound yhdistetty asiakas- ja hoitorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja hoitorekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja seurantaan. Tietojen avulla asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä hoitoon liittyvien tietojen välittämiseksi.

Rekisteriin liitetään Acupuncture & Sound:in ajanvarausrekisterin tietoja.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja hoitorekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja potilaan hoidon kannalta muut välttämättömät tiedot. Asiakkaan tiedot poistetaan 36 kk viimeisimmän käynnin jälkeen.

 

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja.

 

Tietojen luovutus ja siirto

Asiakas- ja hoitorekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja hoitorekisterin tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa. Rekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus Acupuncture & Soundin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja asiakasrekisteristä. Pyynnöt tehdään rekisterin pitäjälle kirjallisesti.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjausta. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Pyynnöt tehdään rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

bottom of page